Psychotherapie

Door middel van vertrouwelijke gesprekken probeer ik als psychotherapeut je een beter (in)zicht te geven in jouw situatie. We gaan samen op zoek naar jouw eigen unieke manier van zijn en naar jouw oplossingen om met de dingen om te gaan. We kijken dus niet enkel naar je probleem, maar ook naar wat je er voor in de plaats wil en hoe je dat zou kunnen bereiken.

 

Individueel

Hoe werkt een psychotherapeut?
Een veelvoorkomende misvatting is dat psychotherapeuten in je hoofd zouden kunnen kijken. Dat is niet zo, het zijn geen helderzienden of waarzeggers.
Wat psychotherapeuten wél doen, is luisteren en vragen stellen om een beter beeld te krijgen van wie je bent , hoe je problemen zijn ontstaan en wat er aan mogelijkheden in jou zit om met deze problemen te leren omgaan. Soms zit je als het ware met je neus zo op je problemen zodat je ze niet echt goed kan bekijken. Je bent je probleem geworden en kan er niet meer op een afstand naar kijken. In een psychotherapie proberen we dit net wel te doen en even afstand te nemen van je probleem zodat je er een beter (in)zicht op krijgt.

Positieve psychologie
Wat heel belangrijk is in mijn manier van werken is mijn positieve kijk op psychologie. Hoop, veerkracht en het geloof in de eigen mogelijkheden zijn sterk verbonden met oplossingen voor je problemen of een andere kijk op je problemen. Deze kwaliteiten die, iedereen in zich draagt, wil ik ten volle aanspreken.

Hoe lang duurt een psychotherapie?
Het aantal gesprekken hangt af van de aard en ernst van je problemen, van je eigen inzet en van wat je graag zou willen bereiken. Soms zijn enkele gesprekken voldoende voor jou om weer op weg te kunnen.

Waarover praat je in een psychotherapie?
In een psychotherapie kan en mag je over alles praten, maar niets moet. Je bepaalt zelf wat je wel en niet wil vertellen en op welk moment. Meestal gaan de gesprekken over wat je bezig houdt, je zorgen en dromen, je gezondheid, relaties, de zin van het leven,... Vaak zijn het dingen die je liever niet met iemand anders wil bespreken omdat ze er te zeer betrokken bij zijn (zoals je partner, vrienden, ...).
Om moeilijke thema's te kunnen bespreken met iemand is vertrouwen heel belangrijk. Vertrouwen is iets dat groeit naarmate je elkaar beter kent. Meestal voel je na één of twee gesprekken aan of het “klikt” tussen jou en de therapeut. Als dit niet zo is, kan je dit beter bespreken.

 

 

School of Awareness