De School of Awareness is  gegroeid is vanuit het verlangen om mensen bewuster te maken en op een positieve en zelfstandige manier te laten groeien en aan hun ontwikkeling te werken. Een groei naar meer liefde en vrijheid.

 

Het uitgangspunt is  'zien' hoe het 'denken', onze 'mind' werkt en hoe deze sterk verweven is met onze emoties en handelen.

Observeren hoe ons denken voortdurend voor conflicten en ontevredenheid zorgt en hoe je daar afstand van kan nemen door gerichte aandacht.

Door het denken te observeren, wat dus iets anders is dan analyseren en begrijpen, volgt er automatisch meer rust.

Daarnaast gaan we voelen,  Vanuit ons voelen weten we wat we nodig hebben, waar we behoefte aan hebben en kunnen wij onze grenzen trekken wat de eigen-macht vergroot..

Ook communicatie is een belangrijk onderdeel van het leven. Waar hebben we dat ooit geleerd? Hoe luister je naar een ander zonder oordelen of meteen te reageren of je eigen mening te willen geven?

Hoe worden we sensitiever en hoe gaan we daar mee om in een snel veranderende wereld?

 

Het is nuttig voor iedereen die oprechte interesse heeft in de eigen ontwikkeling. Het is geen vervanging van psychotherapie maar kan er wel een aanvulling op zijn.

 

We doen dit in kleine groepen in een vriendelijke, respectvolle omgeving.

 

Voor meer informatie:

school-of-awareness.be

 

De wereld dat ben jij  (Krishnamurti)